Yumuşak manuel teknİkler - Manuel Psİkoterapİ

Normal manuel tekniklerden farklı olarak bu teknikler sert kuvvet etkisi uygulamayı öngörmez ve uygulama sırasında konforludur. Bu tekniklerin temel prensibi kendi istedikleri yöne doğru hareket etmeleri için dokulara izin vermek ve hafifçe yardımcı olmaktır.

Nöro-vejetatİf teknİkler

Sinir sisteminin (trigeminal ve vagus sinirleri, otonom gangliomlar, limbik sistem, talamus, vestibüler sistem, optik sinir ve sinir sisteminin diğer bölümleri) fonksiyon bozukluğunun giderilmesine imkan sağlar.Sonuçta bir bütün olarak organizmanın durumu iyileşir, görüş iyileşir, baş dönmesi, baş ağrısı kaybolur, nefes almak kolaylaşır, yaşam tonusu yükselir, ruh hali iyileşir, olumsuz düşünceler yok olur.

Damar teknİklerİ

Damar teknikleri ana arterlerdeki (aort, karotis arter ve ekstremite arterler), organ içi arterlerdeki ve beyin damarlarındaki gerginliğin giderilmesine imkan sağlar. Beyin dahil iç organlarda kan dolaşımı normalleşir, damar tonusu, venoz çıkışı ve metabolizma iyileşir. Bu teknikler beyin kan dolaşımının bozulması durumunda iyi bir etki yaratmaktadır.

İntraossöz teknİklerİ

İntraossöz fonksiyon bozuklukları damarların ve iç organların fonksiyon bozukluklarıyla yakından ilintilidir ve bitişiğindeki dokularda tekrarlayan miyofasial gerginliklere yol açar. İntraossöz tekniklerle çalışma sırasında ortaya çıkan refleks etkisi örneğin refleks terapisi sırasındaki gibi bir bütün olarak organizma üzerinde iyileştirici etki yaratır. Çünkü kemik üzerinde özel bir aktif nokta yoktur, kemik tümüyle hassastır ve aralıksız refleks alanıdır.

Bu teknikler sizi tedavi eden doktorun belirleyeceği ilaç tedavisi ile birlikte iyi sonuçlar vermekte ve tedavinin etkisini arttırmaktadır.

İletİşİm

E-mail: yegroff@gmail.com
Skype: yegrov